نمونه گیری

در آزمایشگاه دکتر نجفیان نمونه گیری با لوله های ونوجکت(خلاء) انجام می گیرد که بسیار سریع و بدون آلودگی و خون مستقیم به لوله منتقل می شود.

نمونه گیری توسط افرادی مجرب با سابقه کاری بالا انجام می گیرد و نمونه گیری از اطفال و نوزادان هم با بهترین روش و در کوتاهترین زمان ممکن انجام می شود