آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر نجفیان به عنوان اولین آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهرشهر در سال ۱۳۷۸ تاسیس و تا کنون افتخار سرویس دهی به ساکنین محترم منطقه را دارد

در حال حاضر مسئول فنی آزمایشگاه خانم دکتر مژگان نجفیان میباشد

این آزمایشگاه دارای بخشهای مختلفی شامل پاتولوژی،سیتولوژی،پاپ اسمیر،بیوشیمی،هورمون شناسی،میکروبیولوژی،قارچ و انگل شناسی میباشد

پست الکترونیکی:

info@najafianlab.com

آدرس آزمایشگاه:

کرج مهرشهر بلوار ارم روبه روی درب اصلی باغ سیب بعد از خیابان شهید رسولی

ساعت و روزهای کاری:

 

شنبه تا چهارشنبه ۷ تا ۲۱ پنجشنبه ۷ تا ۱۹

تلفن تماس:

۰۲۶-۳۳۳۰۳۱۳۶